Per Johansson

Vice ordförande

 

Jag försöker fånga det omedel-bara intrycket av verkligheten, det snabbt flyende ögonblicket och dess stämning.
 Det mesta i mina bilder bygger på förhåll-andet mellan ljus och färger.  

Hemsida: gallery.mac.com/pellson60

© 2008-2018 FK Kamera | Kontakta oss |  Fk Kamera på Facebook