02Dec till 16Dec

Nyanlända fotograferar

Deltagarna i FK Kameras fotokurs för nyanlända, ställer ut sina bilder på Kronohäktet.

© 2008-2018 FK Kamera | Kontakta oss |  Fk Kamera på Facebook