17Jan

Mötesreferat 17/1

1. Välkomna till FK Kamera 2018! Nytt år innebär att det är dags att förnya medlemskapet. Medlemsavgiften för 2018 beslutades under årsmötet 2017 att vara oförändrad mot tidigare, dvs 600:- för enskild medlem, 900:- för familj om två medlemmar och 200:- för ungdom upp 25 år / stödmedlem. Betala innan årsmötet den 28/2 till plusgirokonto 16 42 18-0, ange ditt namn samt "medlemskap 2018" på inbetalningen.

2. Som många av er säkert känner till redan har Sommarsol i Vejbystrand, där en del av oss har lånat ut bilder till väggarna, gått i konkurs. Peter Stenhotten håller kontakten med konkursförvaltaren och jobbar för att vi ska få tillbaka bilderna.

3. Efter att det regnade in i klubblokalen under sensommaren 2017 och vatten blivit stående i lokalen fanns det vissa farhågor om att vi kunde ha drabbats av mögel. Efter kontakt med fastighetsskötare har fastighetsägaren nu torkat lokalen samt undersökt och efter mindre åtgärder konstaterat att lokalen är fri från mögel.

4. Uppdatering om det långdragna Nybrotunnelprojektet: kommunen meddelar att upphandlingen äntligen är klar och förhoppningsvis kan vi snart skicka bilderna till tryckeriet. Marcus Liedholm återkommer med mer info när det blir aktuellt!

5. Inlämning till Rifo: se http://fkkamera.com/nyhet.php?nyhet_id=624 Vid frågor kontakta tävlingsledaren Marcus Liedholm. Sista inlämningsdag är 27/1.

6. En avisering om den kommande interna påsiktstävlingen för hösten 2018. Temat är "Med ryggen mot händelserna" och jury är liksom vid 2017 års påsiktstävling Peter Stenhotten.

Mötet hölls på Kronohäktet och ägnades åt att diskutera den nu nedplockade utställningen!

/Per Andersson, ordf.

© 2008-2019 FK Kamera | Kontakta oss | Fk Kamera på Facebook | BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33