18Apr

Mötesreferat 18/4

 1. Till bilderna som ska monteras i Nybrotunneln har Marcus Liedholm gjort ett förslag på skylt med förteckning över fotografer och bilder. Efter kort diskussion enades vi om några mindre justeringar och texten till skylten är nu inskickad. Vi kommer i början av maj ha ett möte med kommunen och Ängelholms Näringsliv om invigning av verket.
Mötets första del bestod i att Peter Stenhotten höll en teknisk kväll med tre olika föreläsningar. Ämnena för dessa var
 1. Teori om objektiv
 2. Genomgång av några nyttiga verktyg i Lightroom
 3. Genomgång av vad den nya Dataskyddsförordningen GDPR ur ett fotografperspektiv innebär (bifogas utskicket).
Stort tack till Peter för detta!

Efter fikan tittade vi på medtagna bilder av följande fotografer:
 • Lisbeth Johansson
 • Lennart Söderberg
 • Marcus Liedholm
 • PB Olsson
Tack till Lee Sandberg som modererade mötet!

Övrigt
 1. Från RSF har det kommit ett nytt nummer av Exponera! se http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/exponera/Exponera_2018-05.pdf .
 2. RSF efterfrågar bilder till nästa årsbok, se http://rsf-fotoklubbar.org/arsbok/arsbok201819.html för instruktioner. 10/6 är sista datum för inskick.
 3. Från RSF har det också kommit ett mail om att en ny förbundssekreterare till RSFs styrelese söks. Mailet i sin helhet bifogas utskicket.
/Per Andersson, ordf.

© 2008-2019 FK Kamera | Kontakta oss | Fk Kamera på Facebook | BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33