12Sep

Mötesreferat 12/9

1. Under vecka 43 och 44 har vi bokat Gamla Rådhuset i Ängelholm för utställning. Per-Olof Bladh (vår galleriansvarige) har gjort ett utskick som alla ska ha fått. En kort sammanfattning

* Vi vill visa den stora bredd på bildskapande vi har i klubben.
* Anmäl snarast till Per-Olof om du vill delta.
* Var beredd på att vakta vid något tillfälle.
* Lämna in en A4 med beskrivning av dig själv, dina bilder, ev. pris på dina bilder senast v. 42 till Per-Olof.

2. Tävlingsledaren Marcus Liedholm informerade om RSFs klubbtävling som har inlämning i slutet av oktober. Se http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/rsfklubbtavling.html för detaljer. Klubben samordnar som vanligt inlämningen, mer om detta kommer!

3. På onsdagsmötet den 26/9 är det redovisning av "Gör klart bilden". Denna gång är det Louise Jensen som bidrar med en bild att färdigställa, hämta den på https://www.dropbox.com/s/ajwatwx7me0d8mt/Louise%20Jensen%20-%20IMG_9400.CR2?dl=0

Första delen av mötet ägnades åt vår nya skrivare. Marcus Liedholm gick igenom i detalj vilka inställningar man behöver göra i Lightroom för att lyckas med sina utskrifter. Samma information kommer att finnas tillgänglig i anslutning till skrivaren.

Efter fikan tittade på medtagna bilder av följande fotografer:

1. Lee Sandberg
2. PB Olsson
3. Bo Andersen
4. Marcus Liedholm
5. Håkan Kemp
6. Peter Stenhotten
7. Kjell Kalixon

© 2008-2019 FK Kamera | Kontakta oss | Fk Kamera på Facebook | BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33