27Feb

Mötesreferat 27/2

Mötet ägnades åt årsmöte. Revisorn avlämnade ingen revisionsberättelse pga. att han funnit oordning i den ekonomiska redovisningen varför punkterna om revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen bordlades. Dessa frågar kommer att tas upp igen på ett extra årsmöte den 27 mars. Tilläggas ska att revisorn betonade att det inte finns några misstankar om oegentligheter.

Övrigt från årsmötet:
 • Omvalda i styrelsen: Per Andersson, Sven Nordström, Lisbeth Johansson, Lee Sandberg
 • Nyvald i styrelsen: Lisa Brange (Lena Hyllebusk lämnar sin plats)
 • Omvald i valberedeningen: Kerstin Strömberg
 • Nyvald i valberedningen: Bo Andersen (Kjell Kalixon lämnar sin plats)
 • Omvald revisor och revisorsuppleant: Tomas Karlsson, Staffan Strömberg
 • Årsavgiften för 2020 blir oförändrad mot 2019
 • Beslut att inte bilda resekommité.
 • Styrelsen ska tillsatta ansvarig för skrivaren.
 • Styrelsen ska undersöka om bilder som visas på möten kan göras tillgängliga på hemsidan så dom kan ses även en tid efter mötet.
 • Aktuell medlemslista ska tillhandahållas på hemsidan bakom inloggning.
Övrigt
 1. Nästa "Gör klart bilden"-bild finns att hämta på https://www.dropbox.com/s/101t404i4ut3w92/Sn%C3%B6Kullabygd-19_0108.dng?dl=0 och är tagen av Per B Olsson. Redovisning är på mötet den 20/3.
 2. Från RSF har det kommit ett nytt nummer av Exponera!, se https://www.rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/exponera/Exponera_2019-02.pdf .

© 2008-2019 FK Kamera | Kontakta oss | Fk Kamera på Facebook | BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33