25Feb

Rapport från årsmötet 25:e feb

Ett kortare sammandrag från årsmötet.
Rekord: 24 personer närvarande.
 
 • Per Chriveus gav sedvanlig årsberättelse i två akter.
  • Första akten gavs med sedvanlig hög litterär höjd.
  • Andra akten fullständigt uttömmande.
 • Som sig börs gavs en extra eloge åt våran viktigaste person för att mötena ska fungera bra, Kaffeansvarige Jan Hallberg.
 • Hemsidan har uppmärksammats utifrån. Bra jobbat!
 • Det har varit hög mötesnärvaro hela året.
 • Bo Andersen rapporterade om en god ekonomi. Gott resultat för året.
 • Revisorn hade inga anmärkningar.
 • Således kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 • Ny styrelse valdes.
  • Ordförande: Per Chriveus på 2 nya år
  • Kassör: Per Andersson på 2 år
  • Ledamot: Per Johansson på 2 år
  • Suppleant: Marcus Liedholm på 1 år.
  • Revisor: Eilert Nilsson på 1 år.
 • Dessutom sitter följande kvar sedan tidigare
  • Vice ordforande: Magnus Lindholm med 1 år till.
  • Sekreterare: Helena Bergstrand med 1 år till.
  • Jan Hallberg: Ledamot samt tävlingsledare, 1 år till.
 • Vi avtackade dessutom två personer som länge jobbat med styrelsen.
  • Bo Andersen. Har varit kassör.
  • Keith Ohlqvist. Har varit revisor.
 • Vi beslutade även att medlemsavgiften ska vara oförändrad för 2010.
  • För ungdomsmedlemmar 200 kr.
  • För vanlig medlem 450kr.
  • För familjemedlem 750kr.
 • Fotografi i fokus hängd på hantverksmuseet med 47 verk.
 • Hängning på klubben skedde sedan senare under kvällen.
 • Vem som ska arrangera kretsfoto i år är ännu okänt.
 • Jan Hallberg efterlyser fler som följer med på lördagsutflykter.
  • Lördagsutflykterna kommer komma igång under våren.
 • Vi ska försöka fördela tiden bättre under bildbedömningar. Så att inte första bilden får halva tiden.
 
Sedan drack vi kaffe...
 
Efter kaffet redovisades årets bild.
 
Påsikt
1. Jan Boberg
2. Lisa Brange
3. Lisa Brange
 
Dia
1. Jan Hallberg
2. Bo Andersen
3. Bo Andersen
 
Digitalt
1 Rolf Ingemansson
2. Marcus Liedholm
3. Marcus Liedholm
 
 
Kvällen avslutades med hängning av utställningen Fotografi i fokus.
 

 

© 2008-2019 FK Kamera | Kontakta oss | Fk Kamera på Facebook | BG: 5291-2524 Swish: 123 528 12 33